Utställning | 24 febr - 28 juni, 2023 | Fotoparken, Gustavsberg

Charlotta Hammar

Charlotta Hammar

Foto: Charlotta Hammar

I utställningen Unbroken Signal bearbetar Charlotta Hammar sin oro för att allt inte kommer att ordna sig, frågor kring existentiella hot, mental krisberedskap och människans dragning till undergångsscenarier. Med sin snart hundra år gamla Rolleiflexkamera fotograferar Charlotta Hammar på ön där hon bor och visualiserar ett tyst larm som präglar vardagen och föräldraskapet i form av pågående klimatkris och ett förhöjt säkerhetsläge i världen.

Läs mer