Utställning | 26 mars - 7 aug, 2022 | Värmlands Museum, Karlstad

Charlotta Hammar

Charlotta Hammar

Error Landscape II, foto: Charlotta Hammar

Konstnären Charlotta Hammar arbetar med frågor som tar sin utgångspunkt i det vardagliga livet och hur det påverkas av känslan av att allt inte kommer att ordna sig. I foto och film fångas frågeställningar som berör kris, krishantering, olika typer av mentala och konkreta skydd och människans psykologiska försvar. Hon tar upp den kollektiva rädslan för existentiell utplåning av människan som art och hur den rädslan kan se ut. En viktig inspirationskälla och referens är broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från 2018 som delades ut till alla hushåll i landet.

I utställningen And The Sky Shall Turn No 55/Silky Pink utforskar Charlotta Hammar de stora frågorna som rör människans förhållande till naturen. Klimathotet, kriser och beredskap är ständigt närvarande teman, likaså Charlottas Rolleiflexkamera från 1939. Läs mer

Fler utställningar