Utställning | 6 - 27 maj, 2023 | Galleri Ping-Pong, Malmö

Christer Järeslätt

Christer Järeslätt

Foto: Christer Järeslätt

Under ett antal år har Christer Järeslätt återvänt till Hakodate för att fotografera. Han fann staden i norra Japan lite av en slump när han blev hembjuden till en vän som hade flyttat tillbaka efter några år i Tokyo. En vän som är mycket ovanlig i det att han återvänt. Majoriteten av de yngre generationerna överger de mindre städerna för storstädernas bättre möjligheter till studier och karriärer. 

Hakodate som är ungefär lika stort Malmö är ett typexempel på hur denna avfolkning sätter sina spår. I centrum står numera hela kvarter obebodda och bortsett från enstaka bilar eller någon spårvagn som susar förbi utan att stanna ekar gatorna tomma. På dagen när Christers vän arbetar går han ensam i en jämngrå, tyst och ganska sliten stad där allt verkar ha stannat av. 

Men på kvällen, när dagsljuset försvunnit, promenerar han plötsligt i en annan värld. Då flödar färgstarkt ljus från gatlampor, trafikljus och neonskyltar och ger sken av att livet fortfarande pågår. I det magiska ljuset, särskilt i skymningen och i skuggorna mellan husen, verkar det dessutom ha tagit en annan mera sagolik, nästan andlig gestalt.

——-

Christer Järeslätts fotografi har beröringspunkter med måleri i det sätt han framhäver färgkontraster och bygger sina kompositioner på en balansering av mättade färgfält. Färgerna är det överordnade i bilderna som annars vilar i en dokumentär tradition. Han tillåter sig en abstraktion som egentligen inte i sak skiljer sig från den som beskriver världen i svartvita toner –  en etablerad tradition inom dokumentärfotografin. Färgerna finns redan på platsen, synliga för kameran men svårare att upptäcka för ett otränat öga.

Skolad på Fotohögskolan i Göteborg (numera HDK Valand) efter förberedande studier i måleri på Fria Målarskolan i Halmstad. Christer Järeslätt har producerat tre böcker, Hakodate (2022) ,ToYuko – A Non Real Life Love Experience (2012) och Refricater, porträtt av 60 svenska serieskapare (2008).

Sedan sin första resa till Japan 2000 har Järeslätt haft ett speciellt intresse för landet och återvänt vid ett flertal tillfällen, senast i februari/mars i år då han byggde vidare på och kompletterade sitt material från Hakodate.

Läs mer
 

Fler utställningar