Utställning | 18 jan - 15 febr, 2020 | Domeij Gallery, Stockholm

Christina Berglund

En ocean ur mitt knä

Christina Berglund arbetar mestadels i serier och med fotocollage där hon använder den fotografiska bilden som ett material att jobba vidare med. Foton som byggstenar. Hon tar de planerade fotona, tar fram bilderna, klipper och monterar. Vissa serier har en väldigt konkret utgångspunkt (som en textrad eller uttryck) andra en mer visuell abstrakt tanke som växer fram allteftersom. Arbetet är en fortlöpande process där det ena ger det andra – en idé leder fram till nästa. Det klippta och överblivna materialet ger ibland en oväntad fortsättning. Oftast använder hon sig själv eller platser och föremål i sin vardag som utgångspunkt i bilderna.

Läs mer

Christina Berglund

Foto: Christina Berglund

Fler utställningar