Utställning | 4 juni - 7 juli, 2021 | Södertälje Konsthall, Södertälje

Daniel Jouseff

Daniel Jouseff destillerar bilder från en oupphörlig ström av populärkultur, nyhetsfotografi, minne och facklitteratur i filosofi. Uppslagen till konstverken är en strategisk form av slump. Jouseff väljer instinktivt ut en bok för dagen, slår upp en sida och en mening utkristalliserar sig som en slags instruktion. Liv och konst blandas, vi får ta del av iscensättningar där bilder mixas i ett slags kaos av intryck: känslomässiga som visuella.

Daniel Jouseff

Foto: Daniel Jouseff

Fler utställningar