Utställning | 22 sept, 2023 - 25 febr, 2024 | Landskrona Foto

Den innersta kretsen – Färgfotografier från det förflutna

Den innersta kretsen – Färgfotografier från det förflutna

John Cimon Warburg (1867-1931) The Wood Nymph, c 1910, Autochrome, 16.4x 12 cm, V&A, RPS.1240-2020

Vid en första anblick tycks motiven moderna. Men i själva verket togs bilderna för mer än ett sekel sedan, när autokromplåtar lanserade av bröderna Lumière gjorde det möjligt att fotografera i färg. Med utgångspunkt i Victoria and Albert museums unika samling av autokromer har Landskrona Foto skapat utställningen Den innersta kretsen – Färgfotografier från det förflutna. 

Läs mer

Fler utställningar