Utställning | 12 febr - 4 sept, 2022 | Millesgården, Stockholm

Dora Kallmus – MADAME D'ORA

Dora Kallmus – MADAME D'ORA Foto: Dora Kallmus/ Madame d'Ora, Marquis George de Cuevas with skinned sheep heads, ca 1956-1957

© Estate of Madamed’Ora/Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Fotografen Dora Kallmus (1881–1963), även kallad Madame d´Ora hade ateljé i Wien och så småningom i Paris. Som namnet d´Ora antyder var Kallmus tillvaro guldkantad av kunder som Gustav Klimt, Pablo Picasso och Josephine Baker – och hennes fotografier var även ett regelbundet inslag i dåtidens största modemagasin. Kallmus drabbades emellertid hårt av andra världskriget, och hennes gärning kom att ändra skepnad skarpt för att skildra krigets fasor. 

Läs mer

Fler utställningar