Utställning | 20 jan - 26 febr, 2023 | Galleri Format, Malmö

Emma & Conti

Emma & Conti

Foto: Emma & Conti

Genom fotografi, video och installation har Emma & Conti skapat ett nytt platsspecifikt verk för Galleri Format. What shall I do with this body they gave me består av ett narrativ inspirerat av det arkeologiska arvet från Sardinien, Italien. Verket sträcker sig över en bredare reflektion kring minne, fragmentering, migration av kulturmaterial och begravningar. 

Läs mer