Utställning | 29 aug - 27 sept, 2020 | Galleri Tapper-Popermajer Landskrona

Ewa-Mari Johansson

Ewa-Mari Johansson

Under trettiofem år som fotograf i New York och Milano har Ewa-Mari Johansson utforskat den kvinnliga kroppen och sökt den själ som döljer sig i en människas uttryck. I utställningen Mama Maasai har hon fotograferat kvinnor i Tanzania. Besöket i byarna i Morogoro-regionen resulterade i en personlig berättelse om dessa kvinnor, där fotografierna kan ses som ett familjealbum och som en konstnärlig hyllning till den styrka, stolthet och glädje som möter fotografens öga.

I utställningen finns en strävan att ge perspektiv på den bild av Afrika – krig och svält, som cirkulerar i global media. Men den väcker också frågor kring hur våra föreställningar och ideal påverkar bilden av ”den andre” – hur vi tillskriver vissa minoritetsgrupper egenskaper och på så vis bidrar till att forma den moderna västvärldens självbild.

Mama Maasai kommer att presenteras tillsammans med bilder från serien Safari – Haute Couture i Queen Elisabeth Park, Uganda.

Öppettider: lör-sön 12.00-16.00, samt efter överenskommelse

Notera att under Landskrona Fotofestival 4-20 september kommer galleriet att vara bemannat även under veckodagar, enligt separat program.

Galleri Tapper-Popermajer Landskrona
Norra kyrkogränden 32

Fler utställningar