Utställning | 19 juni, 2021 - 9 jan, 2022 | Moderna Museet, Stockholm

Fotografi och konst runt sekelskiftet

Utställningen tar avstamp i Moderna Museets och Nationalmuseums rika samlingar av konst och fotografi och sträcker sig från 1800-talets slut fram till det första världskriget.

Fotografi och konst runt sekelskiftet

Foto: Ferdinand Flodin

 Under denna period var piktorialismen den stil som många av de mest framträdande fotograferna verkade inom och stilen uppkom med inspiration från impressionism, symbolism och naturalism. Läs mer

Fler utställningar