Utställning | 28 sept - 1 okt, 2023 | Bokmässan, Fotografiska stråket, Göteborg

Fredrik Hjerling: Staden som historiens budbärare – fotografier i Modianos fotspår

Fredrik Hjerling: Staden som historiens budbärare – fotografier i Modianos fotspår

Place de la Nation. Foto: Fredrik Hjerling

Historien är Dora Bruders, berättelsen är nobelpristagaren Patrick Modianos. Den unga Dora Bruder deporterades, byggnaderna, boulevarderna och gatorna finns kvar. Jag vill med mina bilder visa på staden som historiens budbärare. 

I det ockuperade Paris utförde institutioner under dåtidens regim arresteringar och möjliggjorde deportationer. 

När Dora Bruder 1941 greps för att senare deporteras fördes hon först till den polisstation som än idag ligger kvar på samma plats. 

Vikten av att värna demokratin, yttrandefriheten, rättsväsendets och journalistikens oberoende blir för mig inte tydligare än så.

Läs mer

 

Fler utställningar