Utställning | 15 jan - 27 febr, 2022 | Konsthallen Hishult, Halland

Georg Oddner

Georg Oddner

Anita Ekberg, Malmö 1953. ©Georg Oddner

Georg Oddners aktiva år sträcker sig över ett halvt sekel, och hans gärning är minst lika variationsrik som geografiskt utspridd. Hans motiv återspeglar ett ytterst humanistiskt synsätt som ofta utstrålar mänsklig närhet och respekt. Georg Oddner var också med och etablerade Tio Fotografer i Stockholm 1958, som sedan startade upp Tiofoto bildbyrå. 

Läs mer

Fler utställningar