Utställning | 16 - 24 mars, 2024 | Benhuset, Katarina kyrkogårds södra sida, Stockholm

Gustaf Broms

Gustaf Broms

© Gustaf Broms

Gustaf Broms återvänder till Benhuset med ett nytt verk i gränslandet mellan performance-video-installation.
Det dunkla rummet, i det säregna Benhuset med sin laddade historia och plats blir scenen för ett nytt verk byggt kring filmen, med titeln May your ripples slowly fade, som det centrala navet i rummet. 

Läs mer