Utställning | 12 juni - 26 sept, 2021 | Kalmar konstmuseum

Havet: grupputställning

Havet: grupputställning Bild: ur Cecilia Mellbergs stillbildsfilm "Havet är"

Bild: ur Cecilia Mellbergs stillbildsfilm "Havet är"

Havet, Kalmar konstmuseums stora sommarutställning, rör sig kring de fyra noderna miljö, mytologi, förlust och förflyttning. Konstnärerna som deltar tar sig alla an Havet på sitt sätt och tar oss med på en resa från historia till nutid, genom vetenskap och miljöfrågor till praktiska frågor om resande och förflyttning och ut i fantasin och människornas långa fascination för havets djup.

Medverkande konstnärer:
FILIPPA ARRIAS
JONAS DAHM
MARJOLIJN DIJKMAN
TORIL JOHANNESSEN
NUUTTI KOSKINEN
NILS LAGERGREN
CECILIA MELLBERG
MÅRTEN NILSSON
BIRGITTA SILFVERHIELM
JOHAN THURFJELL
LOTTA TÖRNROTH
VERK UR KALMAR KONSTFÖRENINGS SAMLING

Läs mer här

Fler utställningar