Utställning | 9 april - 22 maj, 2022 | HDK-Valand vid Göteborgs universitet

HDK-Valands examensutställningar

Under kommande veckor öppnar flera utställningar med avgångsstudenter från HDK-Valand – Högskolan för konst och design. Årets examensstudenter har gått större delen av sin utbildning under pandemin. Hur det har påverkat studenternas konstnärskap blir tydligt i årets examensutställningar.

Material Glitch, 9–30 april

Efter två års uppehåll på grund av pandemirestriktioner visar avgångsstudenterna på masterprogrammet i fri konst sina examensprojekt på Göteborgs konsthall igen. Verken i utställningen Material Glitch lyfter en tanke om att något är fel i själva byggstrukturen i tillvaron; att ett dolt problem påverkar samhällsväven (en glitch).
 

  • Pressvisning: fredag 8 april, kl. 10.00. Studenterna är på plats och berättar om sina verk. Anmäl dig till pressansvarig: pnina.molin@kultur.goteborg.se
  • Vernissage: 9 april, kl. 13.00–17.00
  • Plats: Göteborgs Konsthall, Götaplatsen 7, Göteborg

Rugged Terrain / Confident Stride, 23 april–15 maj
Avgångsstudenterna på kandidatprogrammet i fri konst visar 15 individuella examensprojekt på Galleri Konstepidemin. Titeln Rugged Terrain / Confident Stride lyfter den utmaning som det inneburit för studenterna att utbilda sig under en pandemi, det vill säga att i en svårnavigerad tid präglad av restriktioner och inställda publikmöten förlita sig på varandra för att stötta varandras konstnärliga utveckling. Konstverken behandlar teman som samtidens utopier och gatukonstens lekande med estetik.

  • Vernissage: 23 april, kl. 12.00-16.00
  • Plats: Galleri Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg

Counting Time in Dog Years, 30 april–22 maj
Examensutställningen i fotografi Counting Time in Dog Years på Röda Sten Konsthall undersöker bland annat tidsaspekter i förhållande till material och platser. Med utgångspunkt i det fotografiska mediet använder sig studenterna av tekniska, historiska, populärkulturella och teoretiska aspekter för att vidga idén om vad fotografi är. I utställningen medverkar avgångsstudenter från kandidat- och masterprogrammen i fotografi.

  • Pressvisning: 29 april kl. 9-13. Studenter är på plats och förbereder inför öppning. Anmäl dig till pressvisning via kommunikatör Elin Liljeblad: el@rodastenkonsthall.se  
  • Vernissage: 30 april, kl. 12.00
  • Plats: Röda Sten konsthall, Röda sten 1, Göteborg

Fler utställningar