Utställning | 20 juni - 28 juli, 2024 | KvarnKonst, Kulturbyn i Kukkola, vid Kukkolaforsen

Helena Mettävainio

Helena Mettävainio

Foto: Helena Mettävainio

Helena Mettävainio ställer ut sina bilder från Tornedalen, närmare bestämt Torneälven, under KvarnKonst i Kukkolaforsen under perioden 20/6-28/7. Torneälven är en otroligt speciell älv som både förenar två länder men under de senaste 100 åren eller så, delat upp folken på de båda sidorna om älven i olika länder. De flesta som bor kring älven ser det som ett land, Meänmaa, samtidigt som landsgränser splittrar befolkningen.

Läs mer