Utställning | 6 okt, 2018 - 17 febr, 2019 | Waldemarsudde, Stockholm

Helene Schmitz

 

Helene Schmitz  har i en rad projekt intresserat sig för relationen mellan natur och människa. Hennes arbeten gestaltar ofta tillstånd i obalans eller situationer bortom kontroll.

Helene Schmitz Foto: Helene Schmitz

I utställningen Thinking like a Mountain presenteras en serie nya verk där Schmitz motiv är utvinning av naturresurser i Sverige och på Island. Fotografierna är ofta både vackra och hotfulla. Thinking like a Mountain kan ses som meditationer över människans relation till naturen – en global, högindustriell och automatiserad omvandling av landskap.

”Det här projektet handlar om vår tids våldsamma omvandling av naturen i norra Europas utkanter. Utställningen reflekterar kring idén om Norden som en sista utpost – och drömmen om en vildmark orörd av människan. Jag har valt fyra former av utvinning av naturresurser; berggrunden, floden, skogen och den heta källan. Utvinningen av de här naturresurserna är exempel på hur människans närvaro i en allt högre grad manifesterar sig i landskapet. Platserna för utvinning ligger ofta långt från större städer i det vi kallar periferin”  säger Helene Schmitz.

Läs mer

Fler utställningar