Utställning | 23 febr - 12 maj, 2024 | Fotografiska, Stockholm

Henriette Sabroe Ebbesen

Henriette Sabroe Ebbesen

Foto: Henriette Sabroe Ebbesen

Speglar, reflektioner, illusioner och surrealism. Det är några av ledorden i Henriette Sabroe Ebbesens konstvärld, där hon undersöker hur den mänskliga kroppen, psyket och världen i allmänhet kan visualiseras och tolkas beroende på betraktarens sinne och ögon. Som utbildad läkare är hon intresserad av skärningspunkten mellan vetenskap och konst, vilket ofta syns i hennes verk. Nu kommer Henriette Sabroe Ebbesens utställning Kaleidoscope till Fotografiska i Stockholm. 

Läs mer