Utställning | 22 nov - 13 dec, 2021 | Bajit, Judiska Kulturcentret, Nybrogatan 19A

Henry Bronett

Henry Bronett

Foto: Henry Bronett

Henry Bronett i en utställning om att skiljas genom Alzheimers. 

Det stod tidigt klart att mamma är central. Sju porträtt av henne är med fast hon är lika närvarande i hela utställningen. Om påväg från eller till henne, om i samtal med henne över telefon – ibland mer än trettio gånger på en dag – är hennes närvaro tydlig.

Utan penna och kamera vet Henry inte hur mycket sans han skulle behålla. I perioder är det fortfarande på gränsen. Att skiljas genom Alzheimer, se sin mamma försvinna är smärtsamt. Det är såklart något han inte är ensam om. Många berättar om vad det betyder att förlora sina nära till en sådan sjukdom.

En kvinna i femtioårsåldern berättar för Henry, hur hon gått från att vara gift med mannen hon älskat, till att ha blivit hans sköterska, någon han inte känner, någon hon inte längre känner. Två främlingar. För Henry har det begripliga, det som går att hålla sig till, att ta stöd i, funnits i livet kring honom. Det har Henry sökt fånga i de 150 fotografier och texter  han ställer ut. 

 

Fler utställningar