Utställning | 17 juni - 12 juli, 2022 | CFF – Centrum för fotografi, Bjurholmsplan 26, Stockholm

Ingemar Edfalk

Ingemar Edfalk

Foto: Ingemar Edfalk

Snabbt, mycket snabbt, återtar det som tuktats och strukturerats av människorna, sina egna former. De odlade växterna gör sällskap med de vilda och tillsammans tar de tillbaka området från odlarna. 

Ingemar Edfalks bilder i utställningen Maktskifte är från återkommande besök på ett koloniområde i Hässelby. Området har stängts av staden eftersom man hittat giftiga ämnen, tungmetaller mm. i jorden och därmed konstatera att det som odlas i området kan vara giftigt. 

Läs mer

Fler utställningar