Utställning | 13 jan - 12 mars, 2023 | Fotografisk Center, Köpenhamn

Jane Jin Kaisen

Jane Jin Kaisen

Foto: Jane Jin Kaisen, "Offering – Coil Embrace", 2023, video still.

Jane Jin Kaisens utställning Currents på Fotografisk Center i Köpenhamn utvecklar vidare ett återkommande tema i Kaisens praktik: det om havet, naturen och människans förbindelse med mytologi, kosmologi, och livets och dödens eviga cykel.   

 Läs mer