Utställning | 2 okt - 1 nov, 2020 | Växthuset Taverna Brillo, Stockholm

Jenny Källman

Jenny Källman Foto: Jenny Källman

Foto: Jenny Källman

Jenny Källman (född 1973) bor och arbetar i Stockholm, Källmans verk avbildar inga miljöer eller platser; de skapar själva sina rum. Kameran är alltid utgångspunkten: det som uppstår i den i det ögonblick bilden “tas”. Hennes bilder blir ett slags visuella spelplatser, där slumpen spelar en inte obetydlig roll. Men samtidigt är dessa rum slutna och reglerade, med noga kontrollerat ljusinsläpp och raffinerat byggda kontraster.
Slump och styrd ordning. Fristad och fängelse. Mellan dessa motsatser uppstår den otroliga visuella energi som utgår från Källmans bilder och som fascinerar, bokstavligen trollbinder. Källman visar på vilken styrka fotografin som uttrycksform har om det inte oavbrutet lånar sig till något annat. När den vågar stå fast som ett eget självständigt konstnärligt medium. I sina verk prövar Källman olika material, tekniker, belysningar.

Hennes tidiga verk dokumenterar de ritualer och strikt fastställda regler som ungdomar har. I denna utställning på Taverna Brillo visas verket Ganza Scrunchie som är en fotografisk installation tillsammans med nya och äldre fotografiska verk. Källmans konst skyr det igenkännbara, det lätt-identifierade, men lyckas i gengäld skapa ett visuellt universum där varje detalj träder fram i sitt eget ljus, på en gång konkret och gåtfullt undanglidande.

Vernissage 2/10 kl 17-19.
OSA till kallman@tavernabrillo.se för att boka någon av tiderna 17-18, 18-19 (ange antal gäster).

Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund gjorde under våren 2020 ”Hemma hos reportage” hos personer som presenterar ett pågående projekt eller berättar om vad som finns i deras bokhylla. 14 maj träffade vi Jenny Källman. Se samtalet här.

Fler utställningar