Utställning | 17 april - 3 maj, 2021 | Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

Joar Vestergren

Joar Vestergrens projekt berör hur allmänheten förhåller sig till fotografering på gatan och det intrång i integritet som människor kan uppleva när fotografer dokumenterar människor på allmänna utrymmen. Snart visas DON’T MAKE MY FACE  på Stockholms Kulturhus.

 

Joar Vestergren Foto: Joar Vestergren

“Jag upplever att det vi ser i ansiktet på de jag har fotat är stadens materiella inverkan på individen och att i min serie har jag fått ta ett steg från individen som istället får bli ytterligare föremål för och till staden. I mina ögon finns det ett mervärde att dokumentera även detta fenomen för staden är inte statisk utan i ständig rörelse med stadens inverkan på människorna som rör sig genom gaturummet, som en snabbspolad förändring av staden till synes speglad genom ansiktena i staden.”
Läs mer

Fler utställningar