Utställning | 22 - 28 sept, 2023 | Galleri Famn, Södra Förstadsgatan 81, Malmö

Jonas Dahlström & Rickard Grönkvist

Jonas Dahlström & Rickard Grönkvist

Foto: Jonas Dahlström (vänster) och Rickard Grönkvist (höger)

Jonas Dahlström fångar vardagens skönhet genom att fokusera på det grafiska samspel som uppstår mellan ljus och skuggor, människor och arkitektur. Med ett minimalistiskt bildspråk låter han betraktaren reflektera över förhållandet mellan staden och den enskilda människan.
 
Rickard Grönkvist uppmärksammar istället det vardagliga genom att upphöja och betona detaljerna. Genom att använda färg och diptyk som en kompositionsmekanism förvandlas alldagliga motiv till abstraktioner, vilket ger oss en möjlighet att stanna upp och betrakta vår omgivning med nya ögon.
 
I en konstnärlig dialog förmedlar var och en av fotograferna sin personliga upplevelse av stadens rum. Uttrycken står delvis i kontrast till varandra, men förenas i en strävan efter att framhäva vardaglighetens extraordinära kvaliteter.
 

Fler utställningar