Utställning | 10 febr - 27 okt, 2024 | Dunkers Kulturhus, Helsingborg

Julia Lindemalm

Julia Lindemalm

Foto: Julia Lindemalm

I Julia Lindemalms bildvärld är djuren i fokus. Genom sina möten med djur riktar hon blicken mot människan och vårt förhållande till naturen. Hon synliggör hur våra försök att kontrollera det vilda inskränker djurens liv såväl som våra egna. De andra är den första utställningen som tar ett helhetsgrepp om Julia Lindemalms konstnärskap. Här visas bilder från tidigare projekt, från djurparker i Europa och från tigerägare i USA till svenska katter.

Läs mer