Utställning | 3 dec, 2021 - 3 april, 2022 | Dunkers Kulturhus, Helsingborg

Julian Birbrajer på Nordisk Salong

Julian Birbrajer på Nordisk Salong

Ur sviten Radetzkymarschen, 100 x 85 cm, blandteknik, foto: Julian Birbrajer

Nordisk Salong är en jurybedömd konstsalong och är ett samarbete mellan Helsingborgs konstförening och Dunkers kulturhus. Tanken är att visa publiken den breda samtida konsten i de nordiska länderna. Salongen visar upp samtidskonst i många kategorier och en av de medverkande är fotografen Julian Birbrajer.

Emellanåt kan språket lysa med sin frånvaro i Julians bilder, och i stället finnas med i själva titeln. I bilden ur serien Radetzkymarschen, rör det sig om bilder på socklar i metropolen Wien, där Julian har valt att retuschera bort statyerna men också alla språkliga tecken som finns på socklarna, det vill säga namnen på de mäktiga män som tronar på toppen. En sockel finns ju till för att upphöja någon. Då vill man gärna ta ner denna någon på jorden. Eller så är det bara ett fotografi av en röd sockel.

Läs mer om Nordisk Salong

Läs mer om Julian Birbrajer

Fler utställningar