Utställning | 18 mars - 24 sept, 2023 | Västerås Konstmuseum

Kent Klich

Kent Klich

Foto: Kent Klich, fotografi ur serien "A Tree Called Home".

I utställningen You Don’t Hear the Dog Barking på Västerås konstmuseum kommer ett större urval av Klichs arbete visas under 2023, både i form av fotografier, videoinstallationer och texter.

Klich, som arbetar tvärvetenskapligt i sina sociala projekt, menar att en bild aldrig står ensam utan länkar till språk, objekt, ljud och dokument. Hans arbete berättar om de sociala och politiska realiteter som vi lever i genom att ifrågasätta och skapa en mångfald av ingångspunkter i olösta frågor – något som ger utrymme för kritisk reflektion likväl som känslomässigt engagemang.

Läs mer