Utställning | 24 sept - 8 nov, 2020 | Galleri Format, Malmö

Kristina Bengtsson och Michala Paludan

Kristina Bengtsson och Michala Paludan Kristina Bengtsson och Michala Paludan visas på Galleri Format i Malmö mellan 24 sept - 8 nov.

Kristina Bengtsson och Michala Paludan visas på Galleri Format i Malmö mellan 24 sept - 8 nov.

I en tid då fotografiet återigen genomgår en radikal förändring utgår Bengtsson och Paludans utställning Soft Layers från fotografiets historia för att diskutera vart det är på väg. Precis som 35mm-kamerans bärbarhet drev fram ett helt nytt sätt att se världen, såsom 1920-talets The New Vision rörelse, har den digitala teknologin både ändrat och demokratiserat sättet vi använder och konsumerar mediet idag. Soft Layers ser fotografiet som ett språk i konstant flux och ställer sig frågor kring vad som går förlorat och vad som blir vunnit med varje nytt skifte i dess vokabulär.

Läs mer här.

Fler utställningar