Utställning | 28 april - 3 nov, 2024 | Västerbottens museum

Laia Abril

Laia Abril

Foto: Laia Abril

I arbetet med On Abortion dokumenterar och konceptualiserar Laia Abril de faror och skador som orsakas av kvinnors brist på laglig, säker och fri tillgång till abort. Hennes noggranna forskningsmetodik bygger på det förflutna för att belysa den långa, kontinuerliga urholkningen av kvinnors reproduktiva rättigheter fram till idag.  

Läs mer