Utställning | 9 mars - 15 sept, 2024 | Borås Konstmuseum

Lars Tunbjörk

Lars Tunbjörk

Foto: Lars Tunbjörk

Lars Tunbjörks okända fotografiska serie från Lettland lyfts nu fram i en utställning på Borås Konstmuseum.

År 1996 besökte Lars Tunbjörk Lettland, det var bara några år efter Sovjetunionens fall. Mötet med Lettland var chockartat, en surrealistisk och märklig upplevelse. Platsen tycktes ha lämnats helt oplanerat, människor som bara rest sig upp och gått. Personliga brev, kläder, militärutrustning låg kvar huller om buller. Plötsligt upptäcktes det att det även bodde människor bland kvarlämningarna.

Läs mer