Utställning | 2 febr - 2 mars, 2023 | Galleri Glas, Nybrogatan 34, Stockholm

Lena Granefelt

Lena Granefelt

Foto: Lena Granefelt

Konstnären och fotografen Lena Granefelt har sedan 1990-talet arbetat i en dokumentär tradition, sedan tjugo år tillbaka med naturen som sin främsta inspiration. Växter och växtlighet är hennes särskilda passion. När hon 2019 fick se några av Carl von Linnés herbarieark på Naturhistoriska riksmuseet blev hon djupt fascinerad. I utställningen A Linnean Collection visar Lena Granefelt ett trettiotal fotografier från Carl von Linnés herbarium för första gången.

Läs mer