Utställning | 6 juli - 30 sept, 2024 | Vida konsthall, Öland

Lennart Durehed

Lennart Durehed

Foto: Lennert Durehed

Utställningen New York 1974 består av bilder tagna av Lennart Durehed när han under åren 1973-76 bodde i New York. Bilderna blev liggande i arkivet i 50 år och de flesta visas nu för första gången. Utställningen kureras av Staffan Bengtsson, på Vida Konsthall, Öland.