Utställning | 2 juli - 25 sept, 2022 | Falsterbo Konsthall

Lennart Nilsson

Lennart Nilsson

Självporträtt. Foto: Lennart Nilsson

I år skulle världsfotografen Lennart Nilsson ha fyllt 100 år, och detta firar Falsterbo Konsthall med att visa ca 100 st av hans porträttbilder. Han började sin bana som reportagefotograf. Hans intresse för människan drev honom vidare mot forskning och vetenskap. För att stilla vetgirigheten vände han sig till toppforskningen både inom det medicinska och inom det fototekniska. Livets innersta väsen skulle fångas för att förstå allt det som passerade genom hans kameralins.

Läs mer

Fler utställningar