Utställning | 22 - 25 sept, 2022 | Bokmässan, Fotografiska stråket, Göteborg

Maj-Lis Andersen

Maj-Lis Andersen

Foto: Maj-Lis Andersen

Maj-Lis Andersen projekt STÅ/STANDING är en undersökning som synliggör drömmar och värderingar. Det påbörjades 2014 med frågan, ”vad som är viktigt”, har jag intervjuat och fotograferat folk under olika resor i Europa. På bokmässan visas bilderna och svaren tillsammans med en artistbox. 

Fler utställningar