Utställning | 22 febr - 30 aug, 2020 | Västerbottens museum, Umeå

Människans natur

Fotografer och konstnärer undersöker i utställningen Människans natur hur det norrländska landskapet omdanas av intensiv råvaruutvinning och vilka, ibland oåterkalleliga, spår som lämnas kvar.

Människans natur

Foto: Fanny Carinasdotter

Här synliggörs människans benägenhet att främst se naturen som resurs och råvarukälla, och att underskatta de värden som inte direkt kan mätas i pengar.

Medverkande i utställningen:

Fanny Carinasdotter, Anja Örn och Tomas Örn – Att använda landskap

Ignacio Acosta – videoinstallationen Litte ja Goabddá

Johannes Samuelsson – Bärtider

Erik Abel – Kolonin

Mia Rogersdotter – Älven

Västerbottens museum, Helena Elisabeths väg 3, Umeå

Läs mer

Fler utställningar