Utställning | 4 mars - 8 april, 2023 | Galleri FOTOverket, Skeda loge 1, Linköping

Margareta Wiman

Margareta Wiman

Foto: Margareta Wiman

Att passera, gå förbi, innebär alltid – trots eventuella tecken på motsatsen – att du registrerar en mängd saker i ögonvrån; kanske till och med inhämtar en stämning, ett användbart motiv. Nås av en diffus tanke. Får insikter som snuddar vid poetisk inspiration. Några meningar på ett papper. En berättelse i vardande. En bild att bevara och bearbeta. Den perceptuella processen är oftast hemlighetsfull, och berör oss alla på djupet. Oavsett uttrycksform och tekniker. 

Välkommen till Margareta Wimans utställning I förbigående på Galleri FOTOverket söder om Linköping. 

Läs mer

Fler utställningar