Utställning | 18 jan - 29 mars, 2020 | Jönköpings läns museum

Maria Friberg

I ”Den tysta revolutionen” utforskar Maria  Friberg olika former av motstånd. Hon finner en ny inre styrka i dagens ungdom, bortom konsumtion och tom underhållning.

Maria Friberg

Foto: Maria Friberg

Ibland är att inte göra något eller inte säga något det bästa sättet att uppnå förändring. Det är en revolution, en renässans, en motståndsrörelse.

Efter att tidigare ha undersökt maskulinitet och dess formella maktkoder, vänder nu Friberg blicken mot androgyna tonåringar, som bär sina hoodies som sköldar i ett krig mot likformighet.Porslinsskulpturen av en ung, vilande man liknar en kokong ur vilken en vacker fjäril så småningom ska bryta sig fri. Som med eleven som strejkar för klimatet finns det en styrka i passiviteten – när världens ledare ägnar sig åt ordkrig organiserar ungdomarna sig i tystnad.

Placerade i naturliga miljöer påminner tonåringarna i dessa fotografier om älvor, troll och andra sagofigurer ur konstnären John Bauers drömlika målningar och illustrationer. Här är naturen både tröstande och skrämmande. En mörk viloplats där nya idéer och ideal föds. Några av porträtten är tagna i skogar som eldhärjades under fjolårets globala värmebölja – som en varning av de negativa effekter som människan har på naturen, men även som en symbol för hopp. Ur askan kommer något nytt att spira.

Jönköpings läns museum, Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Fler utställningar