Utställning | 1 juni - 6 okt, 2024 | Sundsvalls museum, Kulturmagasinet, Sundsvall

Maria Mäki

Maria Mäki

Foto: Maria Mäki

Maria Mäki avbildar den nya sverigefinländska generationen. De som kom hit på 2000-talet, och andra och tredje generationens sverigefinländare.

I efterkrigstidens Finland rådde socioekonomisk instabilitet och många människor flyttade till Sverige för ett bättre liv. Hälften av invandrarna stannade kvar. Idag utgör de finlandsfödda endast en minoritet då de flesta sverigefinländare är födda i Sverige.

Läs mer