Utställning | 7 febr - 8 mars, 2020 | Centrum för fotografi, Stockholm

Maria Rosenlöf, Erik Berglin, Patrik Elgström

I årets första utställningar på Centrum för fotografi ges tre skilda konstnärskap var sin presentation.

Maria Rosenlöf, Erik Berglin, Patrik Elgström

Foto: Maria Rosenlöf, Erik Berglin, Patrik Elgström

 Maria Rosenlöfs Red is the Colour of Your Life tar avstamp i det Åländska landskapet och dess geologi. Erik Berglin ställer ut sitt 12 år långa projekt The Bird Project 2006 – 2017 där han har arbetat med avtryck i det offentliga rummet. Patrik Elgström undersöker i GIHON RIVER en begränsad bit natur, likt Henry Thoreau med sjön Walden.

Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44, Stockholm

Läs mer

Fler utställningar