Utställning | 7 febr - 8 mars, 2020 | Centrum för fotografi, Stockholm

Maria Rosenlöf, Erik Berglin, Patrik Elgström

Vernissage fredag 7 februari, kl 17.00-20.00 på CFF – Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm. Utställningen invigs kl 18.00 av Kristyna Müller, verksamhetschef, utställningens konstnärer närvarar. Under öppningen släpps även Patrik Elgströms nya bok GIHON RIVER med texter av Gertrud Sandqvist.

Maria Rosenlöf, Erik Berglin, Patrik Elgström

Foto: Maria Rosenlöf, Erik Berglin, Patrik Elgström

I årets första utställningar på Centrum för fotografi ges tre skilda konstnärskap var sin presentation. Maria Rosenlöfs Red is the Colour of Your Life tar avstamp i det Åländska landskapet och dess geologi. Erik Berglin ställer ut sitt 12 år långa projekt The Bird Project 2006 – 2017 där han har arbetat med avtryck i det offentliga rummet. Patrik Elgström undersöker i GIHON RIVER en begränsad bit natur, likt Henry Thoreau med sjön Walden.

Läs mer

Fler utställningar