Utställning | 5 nov - 17 dec, 2022 | Martin Bryder Gallery, Nygatan 12, Lund

Martin Magntorn

Martin Magntorn

'An unkillable house plant'. Foto: Martin Magntorn

Martin Magntorns Dead Ends är ett på en gång humoristiskt och allvarligt projekt som tar upp frågor kring avslutade relationer (vänner/kärleksrelationer) och tingen som finns kvar efter dem.

Dead Ends” kretsar kring materialitet och minne kopplat till föremål som blivit kvar efter en relation. I mailkorrespondens med den andra personen som fått tillsänt ett fotografi av föremålet och hans egna minnesanteckningar har Martin bett om att få deras syn på relationen idag.

Vernissage den 5 november, kl. 13.00-17.00. 

Läs mer

Fler utställningar