Utställning | 16 sept - 11 okt, 2023 | Galleri Lyktan, Skogås centrum

Martin Skoog

Martin Skoog

Foto: Martin Skoog

Fotografiska improvisationer eller konceptuella idéer? I sitt konstnärliga arbete använder sig Martin Skoog av dessa motsatser som skapar energi.

Han arbetar som fotograf/konstnär med utställningar och bokprojekt. Med lek, fantasi och poesi fångar Martin in verkligheten omkring sig. På bilderna syns ofta jordnära föremål som spaden med sin skugga, vattenkannan, stegen som pekar mot molnen. Lutande stolar och äpplen som vill uttrycka sig. Tid och rörelse spelar också en framträdande roll i bildserier med korta skeenden av nuets ständiga flykt eller förnyelse. Konstnärliga anspelningar och referenser finns med i bakgrunden.

Läs mer