Utställning | 24 aug - 23 sept, 2023 | Galleri Duerr, Hudiksvallsgatan 6, Stockholm

Martina Hoogland Ivanow

Martina Hoogland Ivanow

Foto: Martina Hoogland Ivanow

Martina Hoogland Ivanows utställning Med ögon känsliga för grönt består av utvalda fragment från hennes pågående arbete med en dokumentärfilm med titeln ”Second Nature”, som följer en grupp individer som drömmer om en gemensam tillvaro i naturen. Inspirerade av jägar- och samlarkulturer. Den fungerar som en samtida dokumentation som belyser vår benägenhet till irrationalitet och vårt sökande efter mening i dessa utmanande tider.

Läs mer