Utställning | 14 jan - 12 febr, 2023 | Centrum för Fotografi, Stockholm

Matilde Søes Rasmussen

Matilde Søes Rasmussen

Matilde Soes Rasmussen. Ur boken med samma namn.

Genom fotografi och text utforskar Matilde Søes Rasmussen sin tid som professionell modell i Asien. Efter att ha tillbringat mer än ett decennium i branschen, riktar hon nu sin uppmärksamhet mot att ifrågasätta dess maktstrukturer, skönhetsideal och objektifiering. Unprofessional är ett lekfullt och förkrossande projekt som rör sig mellan dokumentär och fiktion, performance och verkliga livet, där Rasmussen använder sin egen kropp för att undersöka hur dessa strukturer påverkar hennes självbild och identitet.

Läs mer

Fler utställningar