Utställning | 13 mars - 18 april, 2020 | Gallery VU, Paris

Monika Macdonald - Hulls

I den här utställningen och den nya boken ägnar sig Monika Mcdonald åt det maskulina. Det handlar om kött, problem, tvivel, sårbarhet i kroppen, sinnet och känslorna.

Monika Macdonald - Hulls

Foto: Monika Mcdonald

Den nya boken Hulls (Idea Books) släpps i samband med vernissagen den 12 mars.

Galerie VU, 58 rue Saint-Lazare, Paris
Läs mer

Fler utställningar