Utställning | 22 april - 1 okt, 2023 | Västerbottens museum, Umeå

Nina Varumo

Nina Varumo

Foto: Nina Varumo

Nina Varumo utforskar i utställningen I Väntan på Himmelriket den tornedalska Laestadianismen och dess djupa historiska rötter, men framför allt synliggör projektet en samtida, levande väckelserörelse och människorna inom den. Den egna familjens anknytning till rörelsen bidrar till Varumos mångbottnade berättelse, och sett mot dagens profana samhälle, där sökandet efter en djupare mening ofta tar sig helt andra uttryck, blir arbetet mycket tankeväckande.

Läs mer

Fler utställningar