Utställning | 16 okt, 2021 - 16 jan, 2022 | Zorn Museum, Mora

Nygårds Karin Bengtsson

Med ryggen mot tiden är Nygårds Karin Bengtssons största separatutställning hittills och visar verk från år 2000 och framåt. Hennes återkommande tema kretsar kring människans förhållande till tid och rum. Med det iscensatta fotografiet rekonstruerar hon verkligheten och undersöker det fiktiva minnet.

Nygårds Karin Bengtsson Foto: Nygårds Karin Bengtsson

Foto: Nygårds Karin Bengtsson

– Med utställningens titel vill jag beröra tid i flera bemärkelser: Tiden är mitt återkommande tema, jag kommer att visa verk från ett stort tidsspann, och den kan även beskriva den tid vi lever i nu – en tid som vi vänder ryggen till, som alla helst bara vill glömma. Jag personligen befinner mig även mitt i livet, med ryggen mot tiden. Den största delen av mitt liv finns bara kvar som minnen.

Läs mer

Fler utställningar