Utställning | 27 aug - 1 okt, 2022 | Konstakademin, Stockholm

Olof Thiel

Olof Thiel

"Blick III" ur serien BLICK. Foto: Olof Thiel

KAPERLAK är inte bara namnet på Olof Thiels fotoutställning, utan också det grönländska ordet för mörkertid (de 3 månader om året då solen ej går upp). 

Som fotografisk konstnär arbetar Olof Thiel huvudsakligen i den dokumentära genren d.v.s. eftersträvar att inte förändra bilden så mycket att den förvrängs och att man då inte längre kan urskilja ursprunget. Istället försöker han att i bearbetningsskedet förstärka bilden på alla sätt, så att den ursprungliga visionen framträder. 

Läs mer

Fler utställningar