Utställning | 15 juni - 6 okt, 2019 | Kalmar Konstmuseum, Kalmar

"Öppnandet"

Foto: Anna Ekman och Cecilia Järdemar

Anna Ekman och Cecilia Järdemar, Freddy Tsimba

Projektet les archives suédoises är initierat av konstnärerna Anna Ekman och Cecilia Järdemar kring ett arkiv med glasnegativ från de svenska missionsfälten i dåvarande belgiska Kongo 1890 – 1930. Tillsammans med den kongolesiske skulptören Freddy Tsimba undersöks vilka alternativa läsningar av historien som kan uppstå genom att skapa nya verk med arkivet som utgångspunkt.

Hur kan vi konfrontera denna typ av bilder idag, ur ett svenskt perspektiv, och från ett kongolesiskt perspektiv? Hur kan historiska bilder hitta en ny kontext och nya tolkningar, utanför de ojämlika maktstrukturerna som var rådande då de tillkom? Läs mer

Fler utställningar