Utställning | 22 nov, 2019 - 8 mars, 2020 | Fotografiska, Stockholm

Pentti Sammallahti - Distant Land

Fotografiska har även utställningar i New York och Tallin.

Fotografiska i New York          Fotografiska i Tallinn

Pentti Sammallahti - Distant Land

Foto. Pentti Sammalahti

“I betraktarens öga” är ett vackert uttryck fyllt av mystik. Hur mycket ligger i betraktarens öga, hur mycket av dig själv i det du ser? Och är du medveten om hur mycket din tolkning är del i skapandet av något?

Det finns ett behov av mystik i den materialistiska västvärlden, och Pentti Sammallahtis verk möter detta behov på det mest eftertänksamma, milda och humoristiska sätt. Han är en poetisk observatör med en unik och inkluderande blick för världen omkring sig, erkänd som mästerlig i det fotografiska hantverket, både vad det gäller fotografiskt tryck och mekaniska tryckmetoder.

Läs mer

Fler utställningar