Utställning | 22 nov, 2019 - 8 mars, 2020 | Fotografiska, Stockholm

Pentti Sammallahti - Distant Land

Det finns ett behov av mystik i den materialistiska västvärlden, och Pentti Sammallahtis verk möter detta behov på det mest eftertänksamma, milda och humoristiska sätt

Pentti Sammallahti - Distant Land

Foto. Pentti Sammalahti

“I betraktarens öga” är ett vackert uttryck fyllt av mystik. Hur mycket ligger i betraktarens öga, hur mycket av dig själv i det du ser? Och är du medveten om hur mycket din tolkning är del i skapandet av något? Han är en poetisk observatör med en unik och inkluderande blick för världen omkring sig, erkänd som mästerlig i det fotografiska hantverket, både vad det gäller fotografiskt tryck och mekaniska tryckmetoder.

Läs mer

Fotografiska har även utställningar i New York och Tallin.

Fotografiska i New York          Fotografiska i Tallinn

 

Fler utställningar