Redaktionellt | 31 Aug 2017

Sök ersättning om om din bild synts i SVTs Öppet arkiv

Om ditt verk har synts i något program som funnits tillgängligt på SVT Öppet arkiv under 2013 och 2014 kan du ha pengar att hämta.

Sagostunden, Björnes Magasin eller På spåret?

Nu har du möjlighet att söka ersättning för verk som visats i SVTs öppet arkiv. Ditt fotografi, illustration eller konstverk ska ha synts i något av de program som fanns tillgängligt i arkivet under åren 2013 eller 2014. För att få del av utbetalningen behöver du själv registrera de verk du vill ha ersättning för.

Så här söker du ersättningen
http://www.bildupphovsratt.se/svt-oppet-arkiv hittar du en programlista för 2013 och en för 2014. Gå igenom listorna. Om ett eller flera av dina verk finns med i något av de listade programmen kan du anmäla detta via formuläret som finns på samma sida. Observera att du bara får ersättning för stillbild. Animationer och rörliga bilder hanteras av Copyswede.

Var kommer pengarna från?
Öppet arkiv är en webbtjänst från SVT där de tillgängliggör äldre egenproducerade program. Verksamheten har reglerats i ett avtal mellan SVT och upphovsrättsorganisationen Copyswede. Bildupphovsrätt är medlem i Copyswede och har drivit på för att bildupphovspersonernas prestationer nu ska ersättas. Eftersom det rör sig om äldre produktioner är kunskapen om medverkande och innehåll per enskilda program bristande. Vi måste därför be medverkande upphovspersoner att själva registrera sina verk så att vi kan fördela ersättningen.

Registrera dina verk senast den 31 oktober 2017.